Thai  Thai

อนุสรณ์สถานยุทธนาวี เกาะช้าง

อนุสรณ์สถานยุทธนาวี เกาะช้าง

อนุสรณ์สถานยุทธนาวี เกาะช้าง  นุสรณ์สถานยุทธนาวีเกาะช้าง ตั้งอยู่ที่ชายทะเลแหลมงอบ ในบริเวณมีอนุสาวรีย์ กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ ผินพระพักตร์ ไปยังบริเวณยุทธนาวี ที่เกาะช้าง และมีอาคารพิพิธภัณฑ์ คล้ายเรือรบ ในช่วงวันที่ ๑๗-๒๑ มกราคมของทุกปี มีการจัดงานเพื่อรำลึกถึง วีรกรรมของทหารเรือไทย ณ อนุสรณ์สถานแห่งนี้

เหตุการณ์การรบในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ที่กองทัพเรือฝรั่งเศสต้องการเข้ามายึดหัวเมืองทางภาคตะวันออกของไทยในสงครามอินโดจีน แต่ได้รับการต่อต้านจากกองทัพเรือไทยจนล่าถอยไป แม้กองทัพเรือไทยจะได้รับความเสียหายมาก จนเรือรบหลายลำต้องจมไป และลูกเรือต้องเสียชีวิตเป็นจำนวนมากในครั้งนั้นก็ตาม แต่ก็ได้รับการยกย่องสรรเสริญจากนานาประเทศ รวมทั้งกองทัพเรือฝรั่งเศส ก็ชื่นชมในวีรกรรมสำคัญครั้งนี้ของทหารเรือไทยทุกคน

ด้วยเหตุนี้เองชาวตราดจึงได้ร่วมกับกองทัพเรือ จัดสร้างอนุสรณ์สถานยุทธนาวีขึ้นโดยมีอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตต์อุดมศักดิ์ ผู้ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานให้กองทัพเรือไทย ประดิษฐานบนอาคารที่สร้างเป็นเรือรบจำลอง หันพระพักตร์ไปยังบริเวณยุทธนาวีเกาะช้าง เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์และเหตุการณ์ในครั้งนั้น

ภายในอาคารเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงข้อมูลประวัติศาสตร์ของกรมหลวงชุมพรเขตต์อุดมศักดิ์ ประวัติการสู้รบของกองทัพเรือไทยกับกองกำลังเรือรบของฝรั่งเศส รอบ ๆ บริเวณอนุสรณ์สถานได้จัดเป็นสวนสำหรับพักผ่อน และจะมีงานฉลองเพื่อระลึกถึงการทำยุทธนาวีของกองทัพเรือไทยในวันที่ 17 มกราคม ของทุกปี (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, 2542:92-93)

การเดินทาง รถยนต์ส่วนบุคคล จากกรุงเทพฯ ใช้ถนนเส้นมอเตอร์เวย์ เส้นทางหลวงหมายเลข 7 (กรุงเทพฯ - ชลบุรี) เมื่อพบป้ายแยกซ้ายไป จันทบุรี บ้านบึง ให้ทำการเลี้ยวซ้าย ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 344 ไป อ.บ้านบึง ขับตรงไประยะทางประมาณ 97.4 กิโลเมตร จะพบสามแยกแกลง ให้เลี้ยวซ้าย ไปตามเส้นทางหมายเลข สุขุมวิท ขับไปประมาณ 64.2 กิโลเมตร จะถึงแยกไฟแดงพลับพลา ให้เลี้ยวขวา ไปตามเส้นทางหมายเลข 3 สุขุมวิท ขับตรงไปสู่ตัว จ.ตราด มุ่งหน้าสู่ อ.แหลมงอบ (อ.แหลมงอบ ห่างจากตัว จ.ตราด ประมาณ16 กิโลเมตร) ก่อนถึงท่าเรือแหลมอบประมาณ 0.3 กิโลเมตร ให้เลี้ยวขวาไปตามถนนประมาณ กิโลเมตร จะพบอนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้างอยู่ด้านซ้ายมือ>>>กลับ<<<


 
Thai